Privacy Matters – Bewaarplicht

Het is dan zover, afgelopen dinsdag is er ingestemd met de invoering van de bewaarplicht.

We realiseren ons het op dit moment niet, misschien omdat er in de media niet heel veel aandacht aan geschonken is, maar dit heeft ook gevolgen voor ons doen en laten.

Voor 12 maanden zijn telecomproviders en internetproviders verplicht bij te houden met wie er contact geweest is en wanneer iemand bijvoorbeeld e-mail ontvangen heeft.

Privacy Matters

Het invoeren van de bewaarplicht heeft in mijn ogen invloed op hoe

we gaan communiceren over het internet, gaan we dan toch met z’n allen
aan de encryptie en gaan we nog meer communicatie via SSL en TLS
invoeren. Of toch maar internetten via het TOR netwerk?

Ik ben benieuwd.

Wat er bewaard moet worden onder de bewaarplicht

Wat moet er precies worden opgeslagen onder de Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens:

Bij internettoegang:

– Inlognaam (toegewezen gebruikersidentificatie)

– IP adres (gebruikersidentificatie van elke communicatie met het netwerk)

– NAW gegevens van de gebruiker en NAW gegevens van de beoogde ontvanger

– Datum en tijdstip van de log-on en log-off van een internetsessie (gebaseerd op bepaalde tijdzone)

– De gebruikte internetdienst

– Inbelnummer in het geval van inbelverbinding

– DSL of ander eindpunt van de initiatiefnemer van de communicatie, zoals bij:

* Inbellen – telefoonnummer waarmee wordt gebeld;

* WIFI – MAC-adres;

* DSL – telefoonnummer en/of poortnummer.

Bij e-mail, per mailbericht:

– IP-adres (waarmee mail wordt opgehaald en verstuurd)

– User ID

– E-mail adres verzender (ook het “FROM” veld) en e-mail adres beoogde ontvanger (ook het “TO”, “CC” en ” BCC” veld)

– Andere e-mailadressen/aliassen van de gebruiker

– Datum en tijdstip van communicatie

– NAW gegevens (indien aanwezig)

– Wijze waarop mail wordt verzonden/ontvangen (POP, webmail, etc.)

Bij internettelefonie:

– Telefoonnummer beller

– Telefoonnummer ontvanger

– IP adressen

– NAW gegevens

– Datum en tijdstip start en einde communicatie

– Welke protocol/telefoondienst wordt gebruikt

– Zowel van geslaagde verbindingen als van pogingen tot verbinden

Voor meer informatie over de bewaarplicht: XS4ALL